garantie - BZEN Bikes

garantie

Elke BZEN fiets die nieuw verkocht wordt heeft een garantie van 2 jaar vanaf de datum van levering. De garantie dekt onze frames en alle originele onderdelen tegen fabricage- en materiaalfouten.

In het geval van de verkoop van een gebruikte fiets (bijvoorbeeld een demofiets) is de garantie beperkt tot één jaar.

Deze garantie is beperkt tot de vervanging van het defecte frame of de defecte onderdelen en is de enige vorderingsmogelijkheid van de garantie.

De vordering verjaart na een termijn van één jaar na de dag waarop de koper het gebrek aan overeenstemming heeft ontdekt, zonder dat deze termijn kan verstrijken vóór het einde van de in § 1 bedoelde termijn van twee jaar. Aanspraken op deze garantie moeten echter binnen twee maanden na de ontdekking van het gebrek door de koper worden ingediend. Zij moeten rechtstreeks ingediend worden op de pagina support/garantie van onze website of per e-mail naar het adres support@bzenbikes.com. Indien u zich heeft geregistreerd op de website van BZEN, zullen uw naam en e-mailadres dienen als bewijs van aankoop. Indien u zich niet op onze website hebt geregistreerd, gelieve dan een kopie van uw factuur te bezorgen.

Deze garantie geldt niet voor normale slijtage, onjuiste montage of onderhoud van de fiets, of de montage van onderdelen of accessoires. De garantie is niet van toepassing op schade of defecten ten gevolge van ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik of verwaarlozing. Bij wijziging aan het frame of van de originele onderdelen komt deze garantie te vervallen. De BVBA BZEN is niet verantwoordelijk voor bijkomende of indirecte schade.

Arbeidskosten verbonden aan het vervangen van onderdelen vallen enkel onder de garantie wanneer de keuze van de hersteller door BZEN werd goedgekeurd.

Deze garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de consument.

Scroll naar top

BEZOEK ONS

BZEN BRAND SHOP
BE-2000 Antwerp
Leopoldstraat 55